Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Šiluma

Sienos šiluminę varžą reglamentuoja net keli STR:

  • STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“, - nurodo, kokia turi būti gyvenamųjų namų sienos šiluminė varža, kad atitiktų keliamus pastatų energetinio naudingumo reikalavimus.
  • STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“, - nurodo, kaip šiluminę varžą teisingai apskaičiuoti.
  • Direktyva 2006/32/EB apibrėžia energetinio paso deklaravimą. Viena iš sudedamųjų dalių aukštesnei energetinio naudingumo klasei gauti yra sienų šiluminė varža.
  • Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energetinio naudingumo

Apie juos plačiau sužinosite skiltyje Statybos reglamentai.

Ir be įstatymų, kiekvienam svarbu, kad sienų šiluminę varža būtų didesnė. Kuo didesnė sienų šiluminė varža, tuo mažiau patiriame išlaidų šildymo sezonu, tuo šilčiau namuose.

Nuo 2018 01 01 įsigalioja A+ reikalavimas naujai statomiems gyvenamiesiems namams sienų šiluminė varža R, turės būti ne mažiau 9.1 m²K/W.

Palyginkime populiariausių Lietuvos rinkoje blokelių šilumines varžas ir kiek juos reikia šiltinti, kad sienų varža atitikų A ir A+ energetinio naudingumo klasės reikalavimus.

Paanalizuokime šiuos variantus, imdami, kad mūro siūlė yra 2-3 mm, (jeigu siūlė būtų 10-15 mm, dar reikėtų, skaičiuojant mūro varžą, papildomai įvertinti Δλ siūlės įmirkį):
a) trisluoksnio mūro šiltinimas minkšta mineraline vata:

 

Pavadinimas

ARKO M18

Keramika

Akytas betonas
q
=600 kg/m3

Keramzitbetonis
5 MPa

Energetinio naudingumo klasė B A A+ B A A+ B A A+ B A A+
Blokų storis, cm 18 18 18 25 25 25 30 30 30 25 25 25

Mineralinės vatos storis, cm

17 30 33 15 27 30 11 24 27 14 26 30
Blokų ir mineralinės vatos storis, cm 35 48 51 40 52 55 41 54 57 39 51 55

Sienos šiluminė varža R

5,00 8,41 9,20 5,22 8,38 9,16 5,04 8,41 9,25 5,09 8,25 9,30

 

Išsamiai...

b) dvisluoksnio mūro šiltinimas putų polistiroliu:

Pavadinimas

ARKO M18

Keramika

Akytas betonas
q
=600 kg/m3

Keramzitbetonis
5 MPa

Energetinio naudingumo klasės B A A+ B A A+ B A A+ B A A+
Blokų storis, cm 18 18 18 25 25 25 30 30 30 25 25 25
Putų polistirolio EPS 70 storis, cm 19 32 36 16 29 33 11 26 29 15 29 32
Blokų ir putų polistirolio storis, cm 37 50 54 41 54 58 41 56 59 40 54 57
Sienos šiluminė varža R 5,15 8,32 9,30 5,17 8,34 9,32 5,07 8,49 9,22 5,06 8,48 9,21

Išsamiai...

Pasirinkus, bet kuriuos blokelius ir apšiltinus nurodytu kiekiu termoizoliacijos, turėsime šiltus namus.

Jeigu domina, kiek kuris variantas kainuoja – informacijos ieškokite čia.

Svarbu:

  • Šiluminė varža lygi visų šiluminių varžų sumai. R = R1+R2+R3+.... Rn. Išskyrus medžiagas esančias už oro tarpo.
  • Būtina skaičiuoti projektinę šiluminę varžą, o ne deklaruojamą, sertifikate nurodytą, šiluminę varžą.
  • Namai, turintys tą pačia šilumos varžą, yra vienodai šilti.
  • Blokų pagrindinė savybė laikyti apkrovas, termoizoliacijos - šiltinti namus.

Rekomenduojame:

  • pasirinkti tą sienos variantą, kur termoizoliacijos ir blokų bendras storis yra mažiausias.