Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Trečiąjį 2009 m. ketvirtį statybos darbų apimtis sumažėjo 48 proc.

2009-11-17

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, trečiąjį 2009 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1663 mln. litų to meto kainomis, t. y. 48 procentais mažiau nei trečiąjį 2008 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 1621 mln. litų (97% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 3 procentus darbų, arba 42 mln. litų.

 Trečiąjį 2009 m. ketvirtį statybos darbų apimtis sumažėjo 48 proc.

          Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, trečiąjį 2009 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1663 mln. litų to meto kainomis, t. y. 48 procentais mažiau nei trečiąjį 2008 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 1621 mln. litų (97% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 3 procentus darbų, arba 42 mln. litų.

          Daugiausia (55%) šalyje atlikta inžinerinių statinių statybos darbų. Pastatų statybos darbai sudarė 45 procentus. Naujos statybos darbų atlikta už 618 mln. litų, tai sudarė 38 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

1 lentelė. Atlikta statybos darbų pagal statinių tipą 

 

Atlikta darbų, mln. Lt

Sudėtis, proc.

Iš viso

1662,6

x

Šalies teritorijoje

1620,6

100,0

Pastatai

722,0

44,6

gyvenamieji

154,2

9,5

negyvenamieji

567,8

35,1

Inžineriniai statiniai

898,6

55,4

Ne šalies teritorijoje

42,0

x

 

Statybos darbams įtakos turi sezoniškumas. Trečiąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su šių metų antruoju ketvirčiu, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 6 procentais daugiau, pašalinus sezono įtaką, – 15 procentų mažiau. Atliktų statybos darbų pokyčiams darbo dienų skaičius įtakos neturėjo.

2009 m. sausio–rugsėjo mėn. šalyje atlikta statybos darbų už 4567 mln. litų, t. y. 47 procentais mažiau negu per atitinkamą 2008 metų laikotarpį. 

2 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais 

 

Atlikta statybos darbų 2009 m. III ketvirtį

2009 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2008 m. sausio–rugsėjo mėn.

palyginti su 2008 m. III ketv.

palyginti su 2009 m. II ketv.

palyginti su 2005 m. ketvirčio vidurkiu

Iš viso

-48,5

6,8

x

-46,8

Šalies teritorijoje

-49,3

5,8

-9,4

-47,5

Pastatai

-58,0

-1,2

-32,2

-56,3

Inžineriniai statiniai

-38,6

12,6

26,0

-33,4

Ne šalies teritorijoje

27,5

65,7

x

8,2

 

          Trečiąjį 2009 m. ketvirtį šalyje pripažintas tinkamu naudoti 851 gyvenamasis namas, juose įrengti 1947 butai, t. y. 21 procentu mažiau nei trečiąjį 2008 m. ketvirtį. Jų naudingasis plotas sudarė 211 tūkst. m2, t. y. 23 tūkst. m2 (apie 10%) mažiau nei atitinkamą 2008 m. laikotarpį.

           Trečiąjį 2009 m. ketvirtį sumažėjo pripažintų tinkamais naudoti butų daugiabučiuose namuose. Juose įrengti 1083 butai, jų naudingasis plotas sudarė daugiau negu 67 tūkst. m² (437 butais arba 11 tūkst. m² mažiau nei trečiąjį 2008 m. ketvirtį).

3 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai 

 

Namų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2008 m. III ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis naudingasis plotas, m2

Iš viso

851

1947

-20,8

211,3

108,5

1–2 butų namai

831

864

-7,8

144,0

166,7

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

20

1083

-28,8

67,3

62,1

 

             Per devynis 2009 m. mėnesius šalyje pripažinti tinkamais naudoti 2673 gyvenamieji namai, juose įrengti 6774 butai, t. y. 18,5 procento butų mažiau negu per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.

            Trečiąjį 2009 m. ketvirtį 48 procentai butų buvo pripažinti tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje, 21 procentas – Kauno, 12 procentų – Klaipėdos, 8 procentai Šiaulių apskrityje. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 108,5 m2.

4 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai apskrityse 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1–2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

851

1947

211,3

831

864

144,0

Alytaus

41

41

5,3

41

41

5,3

Kauno

215

402

49,3

210

217

39,2

Klaipėdos

50

228

21,2

46

47

8,1

Marijampolės

35

58

6,2

34

34

4,4

Panevėžio

28

28

4,1

28

28

4,1

Šiaulių

33

157

11,1

30

30

4,2

Tauragės

11

12

2,1

11

12

2,1

Telšių

19

19

2,7

19

19

2,7

Utenos

27

68

6,0

26

26

3,0

Vilniaus

392

934

103,3

386

410

70,9

 

             Trečiąjį 2009 m. ketvirtį išduoti 1553 statybos leidimai statyti gyvenamuosius namus (iš jų 19 daugiabučių namų), t. y. 588 statybos leidimais, arba 27,5 procento, mažiau negu trečiąjį 2008 m. ketvirtį. 99 procentai visų statybos leidimų buvo išduoti 1–2 butų gyvenamiesiems namams ir 1 procentas – daugiabučiams namams statyti.

             Per devynis 2009 m. mėnesius, lyginant su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, 27 procentais sumažėjo išduotų leidimų skaičius (1688 leidimais), leistų statyti butų skaičius sumažėjo 55 procentais (7184 butais).

5 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 

 

Išduota leidimų

Leista statyti

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2008 m. III ketv., m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1553

1553

1813

-57,2

276,0

152,2

1–2 butų namai

1534

1534

1604

-28,6

258,9

161,4

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

19

19

209

-89,5

17,1

81,7

 

             Trečiąjį 2009 m. ketvirtį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 1143 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 449 tūkst. m2, tai 6 procentais daugiau negu atitinkamą 2008 m. laikotarpį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (169 tūkst. m2), pramoninių ir sandėlių pastatų (116 tūkst. m2).

            Trečiąjį 2009 m. ketvirtį išduoti 566 statybos leidimai statyti 956 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas – 343 tūkst. m2, t. y. 17 procentų mažiau negu trečiąjį 2008 m. ketvirtį. Daugiausia leista statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių, kurių bendrasis plotas sudarė 48 procentus viso bendrojo ploto.

             Per devynis 2009 m. mėnesius mažėjo ir išduotų leidimų skaičius negyvenamiesiems pastatams statyti (89), o jų bendrasis plotas sumažėjo 423 tūkst. m2, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.  

            Išankstiniais duomenimis, trečiąjį 2009 m. ketvirtį šalyje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 3224 mln. litų, t. y. 35 procentais mažiau, palyginti su trečiuoju 2008 m. ketvirčiu.

            Didžiausią (72%) investuotų lėšų dalį sudarė investicijos į statybą; 27 procentai visų investicijų buvo skirti visų rūšių ilgalaikiam turtui įsigyti. Palyginti su trečiuoju 2008 m. ketvirčiu, investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą sumažėjo 23 procentais. Investicijos pastatams ir inžineriniams statiniams įsigyti sumažėjo 73 procentais, palyginti su trečiuoju 2008 m. ketvirčiu.

           Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 573 mln. litų (12% mažiau nei trečiąjį 2008 m. ketvirtį).

           2009 m. sausio–rugsėjo mėn. investuota 8549 mln. litų, 37 procentais mažiau nei tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu.

6 lentelė. Materialinės investicijos 

 

Investicijos 2009 m. III ketv., mln. Lt

Sudėtis, proc.

Palyginti su 2008 m., III ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

Iš viso

3224,3

100,0

-35,4

Statybai

2309,2

71,6

-23,4

Įrengimų, mašinų, transporto priemonių remontui

51,6

1,6

-36,9

Pastatams, inžineriniams statiniams įsigyti

117,1

3,6

-73,4

Įrengimams, mašinoms, inventoriui, transporto priemonėms įsigyti

658,5

20,4

-53,0

Žemei įsigyti

80,4

2,6

-33,5

Kitos išlaidos (melioravimas ir kt.)

7,5

0,2

-66,0

 

 

L. e. generalinio direktoriaus pareigas                                             Jonas Markelevičius