Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Statybos apimtys pirmąjį 2010 m. ketvirtį

2010-07-08

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, pirmąjį 2010 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 706 mln. litų to meto kainomis, t. y. 40,8 procento mažiau nei pirmąjį 2009 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 661 mln. litų (94% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 6 procentus darbų, arba 45 mln. litų.

Statybos apimtys pirmąjį 2010 m. ketvirtį

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, pirmąjį 2010 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 706 mln. litų to meto kainomis, t. y. 40,8 procento mažiau nei pirmąjį 2009 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 661 mln. litų (94% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 6 procentus darbų, arba 45 mln. litų.

Daugiausia (už 394 mln. litų) šalyje atlikta pastatų statybos darbų, tai sudarė 60 procentų visų darbų vertės. Inžinerinių statinių statybos darbai sudarė 40 procentų, arba 267 mln. litų. Minėtuoju laikotarpiu inžinerinių statinių statybos darbų sumažėjo 42 procentais, pastatų statybos darbų - 44 procentais.

Naujos statybos darbų atlikta už 265 mln. litų, tai sudarė 40 procentų visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

Šalies teritorijoje atliktų statybos darbų pokyčiai, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu 

Statybos darbams įtakos turi sezoniškumas. Pirmąjį 2010 m. ketvirtį, palyginti su praėjusių metų ketvirtuoju ketvirčiu, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 49 procentais mažiau, pašalinus sezono įtaką, - 12 procentų mažiau. Pastatų statybos darbų atlikta 52 procentais mažiau, pašalinus sezono įtaką, - 17 procentais mažiau. Inžinerinių statinių statybos darbų sumažėjo 43 procentais, pašalinus sezono įtaką, - 5 procentais.

Atliktų statybos darbų pokyčiams darbo dienų skaičius įtakos neturėjo.

1 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais 

 

 

Atlikta statybos darbų 2010 m. I ketvirtį

palyginti su 2009 m. I ketv.

palyginti su 2009 m. IV ketv.

palyginti su 2005 m. ketvirčio vidurkiu

Iš viso

-40,8

-48,1

x

Šalies teritorijoje

-42,9

-49,1

-61,4

Pastatai

-43,5

-52,4

-61,5

Inžineriniai statiniai

-41,9

-43,0

-61,4

Ne šalies teritorijoje

30,9

-24,6

x


Pirmąjį 2010 m. ketvirtį pripažinti tinkamais naudoti 338 nauji gyvenamieji namai, juose įrengta 519 butų, t. y. beveik 80 procentų mažiau nei pirmąjį 2009 m. ketvirtį (tada buvo įrengti 2576 butai). Pripažintų tinkamais naudoti butų naudingasis plotas sudarė 72 tūkst. m2, o tai 72 procentais mažiau nei atitinkamą 2009 m. laikotarpį, kai šis plotas buvo 257 tūkst. m2.

Pirmąjį 2010 m. ketvirtį sumažėjo pripažintų tinkamais naudoti daugiabučių namų skaičius (nuo 49 namų pirmąjį 2009 m. ketvirtį iki 5 namų š. m. pirmąjį ketvirtį). Juose įrengti 175 butai, o naudingasis plotas sudarė 15 tūkst. m², t. y. 1546 butais, arba 96 tūkst. m² mažiau nei pirmąjį 2009 m. ketvirtį. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 139 m2.

2 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai 2010 m. I ketvirtį 

 

Namų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2009 m. I ketv., sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis naudingasis plotas, m2

Iš viso

338

519

-79,9

71,9

138,5

1-2 butų namai

333

344

-59,8

56,8

165,0

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

5

175

-89,8

15,1

86,4


Pirmąjį 2010 m. ketvirtį 30 procentų visų butų buvo pripažinti tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje, 22 - Klaipėdos, 17 procentų Kauno apskrityje. Pripažinti tinkamais naudoti daugiabučiai namai buvo tik Klaipėdos ir Vilniaus miestų, Klaipėdos ir Tauragės rajonų savivaldybėse.

3 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai apskrityse 2010 m. I ketvirtį 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1-2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

338

519

71,9

333

344

56,8

Alytaus

27

28

4,4

27

28

4,4

Kauno

82

84

14,5

82

84

14,5

Klaipėdos

37

109

14,6

34

34

5,7

Marijampolės

20

20

3,2

20

20

3,2

Panevėžio

13

13

2,1

13

13

2,1

Šiaulių

27

27

3,8

27

27

3,8

Tauragės

8

67

4,3

7

7

1,0

Telšių

9

10

1,7

9

10

1,7

Utenos

5

5

0,7

5

5

0,7

Vilniaus

110

156

22,6

109

116

19,7


Pirmąjį 2010 m. ketvirtį išduoti 1087 statybos leidimai statyti gyvenamuosius namus (iš jų 12 leidimų statyti daugiabučius namus), t. y. 202 statybos leidimais, arba 16 procentų mažiau negu pirmąjį 2009 m. ketvirtį. Išduotų statybos leidimų skaičius rodo, kad šalyje ir toliau vyraus 1-2 butų gyvenamųjų namų statyba, jiems statyti buvo išduoti net 99 procentai visų statybos leidimų.

4 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 2010 m. I ketvirtį 

 

Išduota statybos leidimų

Leista statyti

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2009 m. I ketv., sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1087

1088

1390

-18,1

191,8

138,0

1-2 butų namai

1075

1075

1128

-18,3

177,5

157,4

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

12

13

262

-17,1

14,3

54,5


Pirmąjį 2010 m. ketvirtį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 466 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 65 tūkst. m2, tai 355 tūkst. m2 mažiau negu atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti kitos paskirties pastatų (20 tūkst. m2), kurių 72 procentus bendrojo ploto sudarė sodo ir žemės ūkio namai (19,5 tūkst. m2).

Pirmąjį 2010 m. ketvirtį išduotas 301 statybos leidimas statyti 412 negyvenamųjų pastatų. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas - 201 tūkst. m2, t. y. 35 procentais mažiau negu pirmąjį 2009 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių ir sandėlių pastatų (25%) bei administracinių pastatų (23%).

Terminai.

Statinio pripažinimas naudoti - nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems statinio esminiams reikalavimams.

Statistikos departamento informacija