Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Statistikos departamentas praneša: statybos darbų apimtis sumažėjo 48 proc.

2009-08-14

Antrąjį 2009 m. ketvirtį statybos darbų apimtis sumažėjo 48 proc.

Antrąjį 2009 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1583 mln. litų to meto kainomis, t. y. 48 procentais mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 1558 mln. litų (98% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 2 procentus darbų, arba 25 mln. litų.

 Antrąjį 2009 m. ketvirtį statybos darbų apimtis sumažėjo 48 procentais

 Antrąjį 2009 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1583 mln. litų to meto kainomis, t. y. 48 procentais mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 1558 mln. litų (98% visų darbų), ne šalies teritorijoje atlikti darbai sudarė 2 procentus darbų, arba 25 mln. litų.

Daugiausia (52%) šalyje atlikta inžinerinių statinių statybos darbų, pastatų statybos darbai sudarė 48 procentus. Naujos statybos darbų atlikta už 620 mln. litų, tai sudarė 40 procentų visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

1 lentelė. Atlikta statybos darbų pagal statinių tipą 

 

Atlikta darbų, mln. Lt

Sudėtis, proc.

Iš viso

1583,2

x

Šalies teritorijoje

1557,8

100,0

Pastatai

744,9

47,8

Gyvenamieji

198,5

12,7

Negyvenamieji

546,4

35,1

Inžineriniai statiniai

812,9

52,2

Ne šalies teritorijoje

25,4

x

Statybos darbams įtakos turi sezoniškumas. Antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su šių metų pirmuoju ketvirčiu, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 27 procentais daugiau, pašalinus sezono įtaką, - 22 procentais mažiau. Atliktų statybos darbų pokyčiams darbo dienų skaičius įtakos neturėjo.

Per pirmąjį 2009 m. pusmetį šalyje atlikta statybos darbų už 2841 mln. litų, t. y. 46 procentais mažiau negu per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.

2 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais

 

Atlikta statybos darbų 2009 m. II ketvirtį

2009 m. sausio-birželio mėn., palyginti su 2008 m. sausio-birželio mėn.

palyginti su
2008 m. II ketv.

palyginti su
2009 m. I ketv.

palyginti su 2005 m. ketvirčio vidurkiu

Iš viso

-47,8

25,1

x

-45,6

Šalies teritorijoje

-48,0

26,7

-14,4

-46,1

Pastatai

-57,4

0,5

-31,4

-55,4

Inžineriniai statiniai

-34,3

68,5

12,0

-28,2

Ne šalies teritorijoje

-22,0

-29,6

x

-2,1

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 955 gyvenamieji namai, juose įrengtas 2251 butas, t. y. 15 procentų mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį. Jų naudingasis plotas sudarė 262 tūkst. m2, t. y. 24 tūkst. m2 (8%) mažiau nei atitinkamą 2008 m. laikotarpį.

Antrąjį 2009 m. ketvirtį ypač sumažėjo pripažintų tinkamais naudoti butų daugiabučiuose namuose. Juose įrengti 1272 butai, jų naudingasis plotas sudaro daugiau negu 86 tūkst. m² (427 butais ir 35 tūkst. m² mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį).

3 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai 

 

Namų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2008 m. II ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis naudingasis plotas, m2

Iš viso

955

2251

-15,2

261,9

116,3

1-2 butų namai

933

979

2,6

175,6

179,4

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

22

1272

-25,1

86,3

67,8

Per pirmąjį 2009 m. pusmetį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 1822 gyvenamieji namai, juose įrengti 4827 butai, t. y. 17,5 procento butų mažiau negu per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.

Antrąjį 2009 m. ketvirtį 68 procentai butų buvo pripažinti tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje, 12 procentų - Kauno. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 116,3 m2.

4 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai apskrityse 

 

 Apskritys

                        Iš viso

iš jų 1-2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

955

2251

261,9

933

979

175,6

Alytaus

44

62

7,0

43

44

5,9

Kauno

203

270

42,8

200

207

39,1

Klaipėdos

78

241

26,9

77

80

13,7

Marijampolės

24

24

3,3

24

24

3,3

Panevėžio

22

22

3,4

22

22

3,4

Šiaulių

51

53

8,4

51

53

8,4

Tauragės

12

12

1,6

12

12

1,6

Telšių

19

19

2,7

19

19

2,7

Utenos

22

22

3,0

22

22

3,0

Vilniaus

480

1526

162,8

463

496

94,5

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, antrąjį 2009 m. ketvirtį išduoti 1642 statybos leidimai statyti 1643 gyvenamuosius namus (iš jų tik 16 daugiabučių namų), t. y. 678 statybos leidimais, arba 29 procentais, mažiau negu antrąjį 2008 m. ketvirtį. 99 procentai visų statybos leidimų buvo išduoti 1-2 butų gyvenamiesiems namams ir tik 1 procentas - daugiabučiams namams statyti.

Per pirmąjį 2009 m. pusmetį, lyginant su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, 27 procentais sumažėjo išduotų leidimų skaičius (1100 leidimų), leistų statyti butų skaičius sumažėjo 54 procentais (4758 butų).

5 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 

 

 

 

Išduota leidimų

Leista statyti

 

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2008 m. II ketv., m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1642

1643

2363

-50,1

313,0

132,5

1-2 butų namai

1627

1627

1703

-31,2

270,6

158,9

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

15

16

660

-70,7

42,4

64,3

Antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 1132 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 310 tūkst. m2, tai 131 tūkst. m2 mažiau negu atitinkamą 2008 m. laikotarpį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti administracinių pastatų (77 tūkst. m2), pramoninių ir sandėlių pastatų (67 tūkst. m2), prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (65 tūkst. m2).

Antrąjį 2009 m. ketvirtį išduoti 603 statybos leidimai statyti 724 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas - 368 tūkst. m2, t. y. 216 tūkst. m2 mažiau negu antrąjį 2008 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių (32%), pramoninių ir sandėlių pastatų (33%).

Per pirmąjį 2009 m. pusmetį mažėjo ir išduotų leidimų skaičius negyvenamiesiems pastatams statyti (90), o jų bendrasis plotas sumažėjo 355 tūkst. m2, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.  

Išankstiniais duomenimis, antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 2902 mln. litų, t. y. 39 procentais mažiau, palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu.

Didžiausią (68%) investuotų lėšų dalį sudarė investicijos į statybą; 29 procentai visų investicijų buvo skirti visų rūšių ilgalaikiam turtui įsigyti. Palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu, investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą sumažėjo 30 procentų. Investicijos žemei įsigyti sumažėjo 77 procentais, palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu.

Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 675 mln. litų (8% mažiau nei antrąjį 2008 m. ketvirtį).

Per pirmąjį 2009 m. pusmetį investuota 5325 mln. litų, 38 procentais mažiau nei tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu.

6 lentelė. Materialinės investicijos 

 

Investicijos 2009 m. II ketv. mln. Lt

Sudėtis, proc.

Palyginti su 2008 m., II ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

Iš viso

2902,2

100,0

-39,2

Statybai

1971,6

67,9

-30,2

Įrengimų, mašinų, transporto priemonių remontui

65,7

2,3

-0,7

Pastatams, inžineriniams statiniams įsigyti

148,0

5,1

-36,9

Įrengimams, mašinoms, inventoriui, transporto priemonėms įsigyti

659,1

22,7

-56,0

Žemei įsigyti

42,0

1,5

-76,8

Kitos išlaidos (melioravimas ir kt.)

15,8

0,5

-26,9