Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį statybos augo

2011-07-19

Statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša, kad pirmąjį 2011 m. ketvirtį atlikta statybos darbų už 841 mln. litų, arba 17 procentų daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį.

Statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša, kad pirmąjį 2011 m. ketvirtį atlikta statybos darbų už 841 mln. litų, arba 17 procentų daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį.

Trečią ketvirtį iš eilės statybos darbų atliekama daugiau, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų už 778 mln. litų, arba 16 procentų daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį, ne šalies teritorijoje – už 63 mln. litų, arba 36 procentais daugiau.

Statybos darbų masto padidėjimą lėmė negyvenamųjų pastatų statybos darbų plėtra – šių darbų šalyje atlikta už 403 mln. litų, arba 26 procentais daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį. Gyvenamųjų pastatų statybos darbų vis dar mažėjo – šių darbų pirmąjį 2011 m. ketvirtį atlikta už 79 mln. litų, arba 6 procentais mažiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Naujos statybos darbų atlikta už 291 mln. litų, tai sudaro 37 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, įvertinus sezono įtaką, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 4 procentais mažiau.

1 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais 

 

2011 m. I ketv.

palyginti su 2010 m. I ketv.

palyginti su 2010 m. IV ketv.

palyginti su 2005 m. ketvirčių vidurkiu

Iš viso

17,2

-47,5

x

Šalies teritorijoje

15,9

-49,2

-55,3

Pastatai

19,6

-26,4

-53,9

Inžineriniai statiniai

10,3

-66,7

-57,4

Ne šalies teritorijoje

35,9

-10,7

x

1 pav. Šalies teritorijoje atliktų statybos darbų pokyčiai 2007–2011 m. ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu 

Statistikos departamentas praneša, kad pirmąjį 2011 m. ketvirtį baigta statyti 980 naujų gyvenamųjų namų (iš jų 14 daugiabučių namų), juose įrengti 1362 butai, t. y. 2,6 karto daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį. Šių butų naudingasis plotas sudarė 183 tūkst. m2, arba 2,5 karto daugiau nei atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 134,4 m2.

2 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji namai 2011 m. pirmąjį ketvirtį 

 

Namų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2010 m. I ketv., padidėjimas, kartais

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

980

1362

2,6 k.

183,0

134,4

1–2 butų namai

966

996

2,9 k.

158,2

158,8

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

14

366

2,1 k.

24,8

67,8

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį 27 procentai visų pastatytų butų buvo Vilniaus apskrityje, daugiau kaip 20 procentų – Kauno, 17 procentų – Klaipėdos apskrityse. Kaip ir ankstesniais metais, pagal pastatytų butų skaičių akivaizdžiai pirmauja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai.  

3 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji namai pagal apskritis 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1–2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

980

1362

183,0

966

996

158,2

Alytaus

46

46

6,9

46

46

6,9

Kauno

193

277

35,4

192

196

31,4

Klaipėdos

69

228

23,9

63

67

11,1

Marijampolės

32

55

4,8

31

31

3,9

Panevėžio

172

191

27,9

171

171

27,0

Šiaulių

87

114

13,8

86

86

12,9

Tauragės

13

14

1,5

13

14

1,5

Telšių

36

36

4,5

36

36

4,5

Utenos

36

36

4,7

36

36

4,7

Vilniaus

296

365

59,6

292

313

54,3

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį išduoti 943 statybos leidimai statyti 972 gyvenamuosius pastatus (iš jų 12 leidimų statyti daugiabučius namus), t. y. 144 statybos leidimais, arba 13 procentų, mažiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį. 99 procentus visų išduotų statybos leidimų sudarė leidimai, išduoti individualių gyvenamųjų namų statybai.

4 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 2011 m. pirmąjį ketvirtį 

 

Statybą leidžiančių dokumentų skaičius

Leista statyti

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2010 m. I ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

943

972

1353

-2,7

179,9

132,7

1–2 butų namai

930

959

1010

-10,5

158,5

156,9

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

12

12

343

30,9

21,0

61,2

bendrabučiai

1

1

x

x

0,4

x

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį šalyje baigtas statyti 841 negyvenamasis pastatas. Šių pastatų bendrasis plotas sudarė 140,9 tūkst. m2, tai 75,7 tūkst. m2 daugiau nei pirmąjį 2010 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti kitos paskirties pastatų (38,4 tūkst. m2), prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių (21,4 tūkst. m2), gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (21,2 tūkst. m2).

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį išduoti 338 statybos leidimai statyti 545 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas sudarė 229 tūkst. m2, tai 14 procentų daugiau negu pirmąjį 2010 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti žemės ūkio ir kitų ūkinių pastatų (28 proc.), įstaigų pastatų (23 proc.), gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (21 proc.).