Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

2009 metais statybos darbų apimtis mažėjo

2010-02-17

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 5,9 mlrd. litų to meto kainomis, tai beveik prilygsta 2005 metų lygiui ir yra 48 procentais mažiau nei 2008 m. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 5,8 mlrd. litų (97% visų darbų). Ne šalies teritorijoje atlikta 19 procentų daugiau darbų nei 2008 m., tai sudarė 3 procentus visų darbų, arba 166 mln. litų.

2009 metais statybos darbų apimtis mažėjo

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 5,9 mlrd. litų to meto kainomis, tai beveik prilygsta 2005 metų lygiui ir yra 48 procentais mažiau nei 2008 m. Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 5,8 mlrd. litų (97% visų darbų). Ne šalies teritorijoje atlikta 19 procentų daugiau darbų nei 2008 m., tai sudarė 3 procentus visų darbų, arba 166 mln. litų.

Daugiausia (54%) šalyje atlikta pastatų statybos darbų. Inžinerinių statinių statybos darbai sudarė 46 procentus, iš jų daugiausia atlikta kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbų (15% visų šalyje atliktų statybos darbų).

Naujos statybos darbų atlikta už 2,6 mlrd. litų, tai sudarė 44 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų vertės; rekonstravimo darbų atlikta už 1,8 mlrd. litų (31%), remonto ir kitų darbų – už 1,4 mlrd. litų (25%).

1 lentelė. Atlikta statybos darbų pagal statinių tipą 

 

Atlikta darbų, mln. Lt

2009 m., palyginti su 2008 m., palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

Sudėtis, proc.

Iš viso

5942,1

-47,9

x

Šalies teritorijoje

5775,8

-48,7

100,0

Pastatai

3137,2

-53,8

54,3

Inžineriniai statiniai

2638,6

-40,5

45,7

Ne šalies teritorijoje

166,3

19,0

x


Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. šalyje pripažinti tinkamais naudoti 3964 nauji gyvenamieji namai. Gyvenamuosiuose namuose įrengta 9400 butų, t. y. 2429 butais, arba 21 procentu mažiau nei 2008 m. Jų naudingasis plotas sudarė 1075 tūkst. m2, t. y. 89 tūkst. m2, arba 8 procentais mažiau nei 2008 m.

2009 metais 1–2 butų namuose įrengti 4002 butai, kurių naudingasis plotas sudarė 688 tūkst. m2 (64% visų pastatytų butų naudingojo ploto). Daugiabučiuose namuose įrengti 5398 butai, t. y. 2408 butais, arba 31 procentu mažiau nei 2008 metais. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 114 m2.

2 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai 

 

Pastatų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2008 m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis naudingasis plotas, m2

Iš viso

3964

9400

-20,5

1075,0

114,4

1–2 butų namai

3836

4002

-0,5

688,0

171,9

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

128

5398

-30,8

387,0

71,7


2009 m. 58 procentai visų butų buvo pripažinti tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje, daugiau kaip 15 procentų – Kauno, 12 procentų – Klaipėdos apskrityse. Pripažintų tinkamais naudoti butų skaičius beveik visose apskrityse, palyginti su 2008 metais, sumažėjo. Kaip ir ankstesniais metais tarp visų Lietuvos miestų, pagal pripažintų tinkamais naudoti butų skaičių, akivaizdžiai pirmauja Vilniaus miestas.

3 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai apskrityse 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1–2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

3964

9400

1075,0

3836

4002

688,0

Alytaus

191

442

42,6

184

185

26,2

Kauno

852

1454

194,2

832

856

156,5

Klaipėdos

313

1098

111,7

296

315

53,6

Marijampolės

108

131

16,3

107

107

14,5

Panevėžio

119

191

22,3

118

119

17,4

Šiaulių

174

301

32,6

171

174

25,6

Tauragės

48

49

7,6

48

49

7,6

Telšių

73

73

10,8

73

73

10,8

Utenos

124

224

23,9

122

122

16,0

Vilniaus

1962

5437

613,0

1885

2002

359,8


Galimus gyvenamųjų namų statybos pokyčius artimiausioje ateityje galima vertinti pagal išduotų statybos leidimų skaičių ir planuojamus statyti pastatų plotus. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. išduoti 5994 statybos leidimai statyti 6021 gyvenamąjį namą (iš jų tik 56 leidimai statyti daugiabučius namus), t. y. 2195 statybos leidimais, arba 27 procentais mažiau negu 2008 metais.

2009 metais buvo leista statyti 7,5 tūkst. butų, t. y. 8,4 tūkst. butų, arba 53 procentais mažiau negu 2008 metais. Sumažėjo ne tik leistų statyti butų skaičius, bet iš esmės keitėsi ir jų struktūra – 82 procentais sumažėjo leistų statyti butų daugiabučiuose namuose.

4 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 

 

Išduota leidimų

Leista statyti

pastatų

butų

butų skaičius, palyginti su 2008 m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

5994

6021

7553

-52,6

1077,1

142,6

1–2 butų namai

5938

5964

6232

-28,2

979,1

157,1

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

56

57

1321

-81,8

98,0

74,2


2009 m. šalyje pripažinti tinkamais naudoti 4983 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 1726 tūkst. m2, tai 145 tūkst. m2, arba 8 procentais mažiau negu 2008 metais. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti pramoninių ir sandėlių pastatų (601 tūkst. m2), prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių (384 tūkst. m2).

2009 m. išduotas 2091 statybos leidimas statyti 2931 negyvenamąjį pastatą, tai yra 202 leidimais mažiau negu pernai. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas – 1746 tūkst. m2, t. y. 246 tūkst. m2 mažiau negu 2008 metais. Daugiausia (49%) pagal bendrąjį plotą leista statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių, pramoninių ir sandėlių pastatų (23%) ir kt.

Išankstiniais duomenimis, 2009 m. šalyje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 12,6 mlrd. litų. Iki 2007 m. sparčiai augančias investicijas sulėtino ekonomikos smukimas ir nepalanki kreditavimo situacija. 2009 m. investuota 37 procentais mažiau nei 2008 m.

2009 m. didžiausią (69%) investuotų lėšų dalį sudarė investicijos į statybą; 29 procentai visų investicijų buvo skirti visų rūšių ilgalaikiam turtui įsigyti. Palyginti su 2008 m., investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą sumažėjo 28 procentais, investicijos nekilnojamajam turtui (žemei ir pastatams) įsigyti sumažėjo 60 procentų.

Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 2,6 mlrd. litų (12% mažiau nei 2008 m.). 

5 lentelė. Materialinės investicijos 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Materialinės investicijos, iš viso, mln. Lt

12186

15169

20312

21633

12605

Materialinių investicijų pokyčiai, proc.

15,7

18,6

22,8

0,3

-36,8

Investicijos nekilnojamajam turtui įsigyti, mln. Lt

1528

2028

2418

1836

741

Investicijų nekilnojamajam turtui įsigyti pokyčiai, proc.

95,0

32,7

19,2

-24,1

-59,6

Investicijos statybai, mln. Lt

6617

8226

11628

13419

8682

Investicijų statybai pokyčiai, proc.

9,3

13,2

24,3

5,4

-27,6


Terminai

Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems statinio esminiams reikalavimams.