Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Duomenys sėkmingai išsiųsti
+370 523 22 498   +370 616 30 916

Statybos reglamentai

Pagrindinis įstatymas reglamentuojantis visas statybas yra Statybos įstatymas.

Jame aiškiai apibrėžta statybos techninių reglamentų (STR) privalomumas:
(II skyrius, 8 straipsnis) "Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis Įstatymas."

Kiekvienas statybos techninis reglamentas apibūdina skirtingą statybų sritį. Dabar statant naują namą vienas pagrindinių klausimų yra šiluminė namo varža. Jos apskaičiavimas pateiktas  STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika" .

Normines reikšmes galite rasti šio reglamento 1 lentėje. (Pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficientas gyvenamųjų pastatų sienoms yra UN =0,20×k) o skaičiavimo metodika pateikta šio reglamento 1 priede. Tai svarbu, nes  pagal šilumine varža, vertinamas pastato energetinis naudingumas, bei išduodamas sertifikatas. Jis privalomas kiekvienam namui.

STR 2.01.09:2005 Pastatų energetinis naudingumas skelbia :
"11. Pastatų sertifikavimas privalomas:
11.1. statant, parduodant ar išnuomojant pastatus...".

Energetinio naudingumo įvertinimo metodika pateikta 2 priede. Pagal juos namai skirstomi i 7 klases (A, B, C, D, E, F, G)
Atitvaros varža apskaičiuojama  R= d / Λds Skaičiuojant būtina įvertinti medžiagų pataisos koeficientus (4 lentelė), kuriuos rasite STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės"  
Taipogi šiuolaikiniam būstui labai svarbu gera garso izoliacija, kuri apsaugo namus triukšmo. Ją reglamentuoja STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"
„Mažiausia tariamojo garso izoliavimo rodiklio R' w reikšmė, kai apsaugomos erdvės tipas yra kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) turi būti 55 dB (vidinių atitvarų garso klasė C**)
**  - priimtino akustinio komforto sąlygų klasė C"

Kiti techniniai reglamentai kurie Jums gali būti naudingi ir informatyvūs:

STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas"

STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"

STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"

STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai"

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 

STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"

STR 2.01.03:2003 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės" 

STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos"

STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas"

STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"

STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 

STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo"

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"

STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"