Statybinių blokelių palyginimas

Apžvelgsime pagrindinius statybinius blokelius bei juos palyginsine su mūro blokais ARKO.

Lygindami remsimės tik atitikties deklaracijomis, o ne reklamine medžiaga.

Statybiniai blokeliai: