Naudingi patarimai A klasės namų statybai

Energijos vartojimo efektyvumo  didinimas

Europos Parlamentas  nustatė valstybėms narėms kaip privalomus tikslus,  iki 2020 metų padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 %. Itin svarbus  energijos vartojimo efektyvumo  didinimas  statybų sektoriuje, kuriame yra daug galimybių ekonomiškai efektyviai taupyti energiją, skatinti naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, palaipsniui pereinant prie A, A+, A++ klasės pastatų statybos.

Pagal Lietuvos norminius reikalavimus nuo 2016 m. lapkričio 01 d. įsigalios reikalavimas statyti ne žemesnės kaip A energinio naudingumo klasės namus, nuo 2018 m. sausio 01 d.  A+, o nuo 2021 m. sausio 01 d. A++ klasės pastatus.

Energetinio naudingumo klasės

Dabartiniu metu pagal sunaudojamą energijos kiekį pastatai klasifikuojami į 9 energetinio naudingumo klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Aukščiausia yra A++ klasė, kuri nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą.Pastato energinis naudingumas tai apskaičiuotas arba išmatuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant, energiją šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms.

Pastatams išduodamas energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodomas pastato arba pastato dalies energinis naudingumas, apskaičiuotas pagal nustatytą metodiką.

Šiuo metu didžioji dauguma naujai pastatytų pastatų patenka į C klasę. Tokių pastatų sąnaudos šildymui yra apie 150-200 kWh/(m2*metai). Teisingai suprojektuotas ir teisingai pastatytas A, A+, A++ pastatas gali suvartoti 4-8 kartus mažiau energijos, kas ženkliai sumažintų išlaidas jo išlaikymui, taupytu energetinius išteklius.

Reikalavimų gyvenamųjų pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientams – U, W/(m2*K) (varžoms – R, m2*K/W) kitimas“

Atitvara Nuo 1999m.
(C klasė)
nuo 2005 m.
(B klasė)
A klasė A+ klasė A++ klasė
Stogai 0,18 (5,6) 0,16 (6,3) 0,10 (10) 0,09 (11) 0,08 (12,5)
Sienos 0,26 (3,8) 0,20 (5,0) 0,12 (8,3) 0,11 (9,1) 0,10 (10)
Grindys 0,26 (3,8) 0,25 (4,0) 0,14 (7,1) 0,12 (8,3) 0,10 (10)
Langai 1,9 (0,53) 1,6 (0,63) 1,0 (1,0) 0,85 (1,2) 0,70 (1,4)
Durys 1,9 (0,53) 1,6 (0,63) 1,0 (1,0) 0,85 (1,2) 0,70 (1,4)

Papildomos priemonės mažinančios energijos sąnaudas*Informacija ruošta remiantis:
STR 2.05.01:2013
LR aplinkos ministerijos duomenys